OBCHODNÍ PODMÍNKY A CENÍK

Provozovatelem sběratelského portálu www.aukcnikalendar.cz je AUREA Numismatika s.r.o. (dále jen provozovatel). Portál byl zřízen pro všechny sběratele a milovníky obrazů, uměleckých předmětů, starožitností, mincí, bankovek, medailí, řádů, vyznamenání, známek, starých knih a pro všechny návštěvníky aukcí v České a Slovenské republice.

Hlavním cílem tohoto projektu je soustředit potřebné informace o konání všech aukcí v České a Slovenské republice na jednom místě bez složitého hledání na internetu. Není nutné si pamatovat desítky různým internetových adres, všechny aukce jsou dostupné ze stránky www.aukcnikalendar.cz on-line. Po skončení každé aukce je na stejné internetové adrese zveřejněna výsledková listina, jsou zde i výsledkové aukce starších aukcí. Dále zde naleznete seznam všech aukčních společností z České a Slovenské republiky se všemi potřebnými kontakty, opět vše přehledně na jednom místě. Všechny informace jsou pravidelně aktualizovány.

Stránka www.aukcnikalendar.cz je propojena se sběratelským portálem www.sberatelnet.cz, kde naleznete přehledně zatříděné informace v rubrikách aukční domy, galerie, starožitnosti, numismatika a filatelie, antikvariáty a obchodníci s uměním a starožitnostmi ze Slovenska. U každého zápisu jsou všechny kontaktní údaje, pohodlně se lze jedním kliknutím dostat na požadovanou stránku. Veškeré informace lze vyhledávat i podle zadaných různých kritérií. Naleznete zde i další užitečné informace pro všechny sběratele a milovníky umění, starožitností, mincí, známek, starých knih a tisků, kontakty na galeristy, obchodníky, sběratele a spoustu dalších informací.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel je povinen řádně provozovat stránky www.aukcnikalendar.cz, je povinen pravidelně aktualizovat seznam aukcí, výsledkové listiny a veškeré další údaje. Dále je povinen za vybrané platby inzerentů zajistit dostatečnou návštěvnost portálu www.aukcnikalendar.cz, především reklamou na internetu, v tištěných médiích, v odborném a sběratelském tisku, příp. jinou účinnou formou reklamy.

POVINNOSTI INZERENTA

Inzerent je povinen dodat včas podklady pro prezentaci aukce na portále www.aukcnikalendar.cz, pravidelně zasílat po každé aukci výsledkovou listinu z této aukce, dále je povinen upozornit provozovatele na jakoukoliv změnu svých údajů. Inzerent je povinen zaplatit dohodnutou cenu za svou celoroční prezentaci na portále www.aukcnikalendar.cz do 14 dnů po obdržení faktury včetně DPH. Za to mu náleží všechny výhody plynoucí z inzerce na portále provozovatele. Pokud inzerent zároveň inzeruje na dalších portálech provozovatele má nárok na výraznou slevu svých inzertních kampaní.

AUKČNÍ KALENDÁŘ

Aukce se v přehledu Aukční kalendář zobrazují vždy tak, že nejvýše je nejbližší aktuální aukce, pod ní následují další aukce v pořadí dle data jejich konání. Pokud aukce, která je zobrazena nejvýše proběhne, je přesunuta do záložky Proběhlé aukce a nahoru na první pozici se posune pod ní zobrazená aukce. Tímto způsobem se odzdola nahoru posunují všechny aukce, každá aukce je těsně před svým konáním na nejvyšším místě, po aukci se přesunuje na první pozici v záložce Proběhlé aukce.

PROBĚHLÉ AUKCE

Na první pozici v záložce Proběhlé aukce se přesunuje aukce z první pozice ze záložky Aukční kalendář po datu konání aukce. Pokud aukční společnost zveřejňuje výsledkovou listinu, pak je tato výsledková listina dostupná ve formátu PDF po kliknutí na ikonku „výsledková listina“, pokud je na webových stránkách aukční společnosti dostupný aukční katalog i po ukončení aukce, pak je tento katalog dostupný pod ikonkou „lupa s katalogem“. Na prvním místě se zobrazuje vždy aktuálně proběhlá aukce, starší aukce se automaticky posunují dolů.

AUKČNÍ VÝSLEDKY

V této záložce jsou zařazeny aukční domy abecedně, u každého z nich je logo, vedle něj jsou přehledně seřazeny výsledkové listiny z předcházejících aukcí. Tyto výsledkové listiny jsou ve formátu PDF a dají se v případě potřeby uživatelem jednoduše vytisknout.

AUKČNÍ DOMY

Zde jsou zařazeny všechny aukční domy z České a Slovenské republiky pořádající aukce umění, uměleckých předmětů a ostatních starožitností, numismatiky, faleristiky, filatelie a aukce antikvářských firem. Zápisy jsou seřazeny abecedně, zápis obsahuje logo aukční společnosti, název aukční společnosti, poštovní adresu, www adresu a e-mailovou adresu.

NAHLÁSIT AUKCI

V této záložce je možné vyplněním a odesláním formuláře včas hlásit datum a místo konání aukce, případně jakékoliv změny tohoto data, nebo místa konání aukce. Aukční společnosti jsou povinné zasílat včas veškeré informace potřebné pro inzerci na adrese www.aukcnikalendar.cz. Po ukončení aukce jsou povinné zaslat výsledkovou listinu příslušné aukce ve formátu Word, nebo Excel (nezasílat PDF). Informace o aukcích je možné zasílat také na adresu aukce@aurea.cz.


CENÍK INZERCE

Logo
Název aukce
Krátký popis aukce
Místo konání aukce
datum, čas konání aukce

Prezentace zahrnuje zobrazení loga aukční společnosti, číslo aukce, krátkou informaci o aukci, místo konání, datum konání a čas začátku aukce. Pokud je aukční katalog dostupný na internetu on-line, pak je ještě zobrazena ikonka „lupa s katalogem“, která odkazuje přímo na aukční katalog. Jedním kliknutím se v novém okně otevře aukční katalog on-line. Po ukončení aukce je zápis přesunut do záložky Proběhlé aukce, pokud aukční společnost zveřejňuje výsledkovou listinu, pak je tato výsledková listina ve formátu PDF dostupná po kliknutí na ikonku „výsledková listina“ ve stejné záložce. Výsledková listina je také zařazena v záložce Aukční výsledky u příslušného aukčního domu.

zdarma


- v případě inzerce v katalogu SberatelNet.cz
- v případě umístění loga AukcniKalendar.cz v tištěném aukčním katalogu
- v případě umístění loga AukcniKalendar.cz na www stránkách

15000 Kč/rok


- v případě umístění loga AukcniKalendar.cz v tištěném aukčním katalogu
- v případě umístění loga AukcniKalendar.cz na www stránkách

20000 Kč/rok


- v případě umístění loga AukcniKalendar.cz v aukčním katalogu,
nebo na Vašich www stránkách

25000 Kč/roklogo min. velikosti
- 40x10 mm - do tištěného katalogu
- 40x14 mm – do tištěného katalogu
- 140x46 px – na internetovou stránku
- 140x61 px – na internetovou stránku